Ochrona Prawna – po co i dla kogo?

Czy kiedykolwiek miałeś taką sytuację:

 1. Kupiłeś produkt i okazało się, że jest wadliwy, miałeś gwarancję ale sprzedawca lub producent nie uznali Twojej reklamacji?
 2. Zleciłeś usługę, jednak nie została ona wykonana tak jak powinna, a złożona przez Ciebie reklamacja nie została uwzględniona?
 3. Miałeś miło spędzić urlop, ale niestety wyjazd pozostawiał wiele do życzenia, innymi słowy czułeś się oszukany?
 4. Zatrzymała Cię Policja i zostałeś na przykład ukarany mandatem, a jednak sytuacja nie jest dla Ciebie jasna i wcale nie byłeś winny?
 5. Brałeś udział w wypadku lub kolizji, musisz się bronić przed zarzutami lub dochodzić swoich praw?
 6. Byłeś chory, ale nie leczono Cię w sposób należyty?
 7. Twój pracodawca ma roszczenie w stosunku do Ciebie?

Co wtedy robisz aby dochodzić swoich praw?

Polacy zapytani, o to w jaki sposób rozwiązują swoje problemy prawne, najczęściej odpowiadają w ten sposób:

 1. „Po znajomości”
 2. Usługi „pro bono” – gdzie można uzyskać pomoc?
 3. Kancelarie odszkodowawcze
 4. „Odpuszczam”
 5. Mecenas Google (serwisy internetowe)
 6. Idę do prawnika i płacę

Zastanówmy się przez chwilę nad tymi odpowiedziami:

 1. „Po znajomości” – Czy Ty lubisz pracować za darmo? To czy myślisz, że Twój znajomy powinien pracować za darmo? A co opłatami sądowymi, kosztami prowadzenia sprawy
  itd. ?
 2. Usługi  „pro bono” – liczysz, że ktoś nie zainteresowany sukcesem w pełni zaangażuje się w Twoją sprawę?
 3. Kancelarie odszkodowawcze – a czy wiesz, że:
  • wymagają najczęściej podpisania przez Klienta oświadczenia, że w przypadku wygranej sprawy, odszkodowanie wpłynie na ich konto bankowe?
  • ich prowizja to nawet 50% należnego Ci odszkodowania? 
  • prowadzą  tylko wybrane rodzaje spraw?
  • w przypadku przegrania sprawy, to nie kancelaria tylko Ty musisz pokryć koszty zastępstwa procesowego?
 4. Mecenas Google – no cóż jeżeli masz za dużo czasu, to możesz próbować zostać prawnikiem wg Google, ale czy na pewno w Internecie wszystkie wiadomości są prawdziwe?
 5. Idę do prawnika i płacę – Czy wiesz ile kosztuje porada prawna? A czy wiesz jakie są koszty minimalne procesu w sprawie cywilnej? Zobacz tutaj

dlatego bardzo często ODPUSZCZAMY, pomimo tego, że mamy rację. 

Jednak czy tak powinno być?

Innymi słowy, może powinieneś mieć:

 • wsparcie prawne na wyciągnięcie ręki?
 • pomoc prawną 24 godziny na dobę ?
 • pomoc prawną dla całej Twojej rodziny?

i to za około 800 zł na rok w wariancie rodzinnym.
To Twój osobisty prawnik na którego Cię stać!

Ochrona Prawna - Dopasowane Ubezpieczenia
Ochrona Prawna – Dopasowane Ubezpieczenia

Dlatego proponuję produkt ubezpieczeniowy – Ochrona Prawna 

To produkt dla każdego, który:

 • przede wszystkim zapewnia dostęp do porady prawnej przez telefon (Asysta Prawna), dzięki czemu problem prawny można rozwiązać szybko i sprawnie, zanim dojdzie do sporu sądowego – porada obejmuje także konsultacje konkretnego stanu prawnego oraz możliwość uzyskania pomocy prawnej face to face,
 • ponadto minimalizuje ryzyko ponoszenia kosztów reprezentacji prawnej w przypadku sporu sądowego (koszty adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe, w tym opłata pokrywane są z polisy)

Produkt Ochrona Prawna daje Ci wsparcie w:

 1. Sferze życia prywatnego
 2. Zakresie posiadania lub użytkowania pojazdów
 3. Zakresie posiadania lub użytkowania nieruchomości

Sfera życia prywatnego.

Ochrona prawna w ramach ubezpieczenia obejmuje przede wszystkim przypadki dochodzenia przez ubezpieczonego roszczeń:

 • odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, za doznaną szkodę na osobie lub mieniu,

Obrona Ubezpieczonego przed sądem:
a) w postępowaniu karnym, jeżeli przestępstwo zostało popełnione nieumyślnie,
b) podobnie w sprawach o wykroczenia,

 • wynikających z umów konsumenckich, których stroną jest Ubezpieczony (w tym również umów ubezpieczenia zawartych z ubezpieczycielami),
 • obrona przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem przez niego działalności zawodowej na podstawie stosunku pracy w sprawach:
  a) z zakresu prawa pracy;
  b) z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  c) związanych ze świadczeniami emerytalnymi lub rentowymi;
 • Ponadto w ramach Asysty Prawnej ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również Konsultacji i Porady Prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ponadto prawa spadkowego, w tym na przykład związanych ze sporządzeniem spersonalizowanego wzoru testamentu oraz wzoru Oświadczenia Dawcy.

Posiadanie i użytkowanie pojazdów.

Zakres ubezpieczenia obejmuje także problemy prawne związane z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdów w ramach prywatnej sfery życia, przede wszystkim:

 • Dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, za doznaną szkodę na osobie lub mieniu;
 • Obrona przed kierowanymi przeciwko Ubezpieczonemu przez osoby trzecie roszczeniami z tytułu czynów niedozwolonych ponadto prowadzenie spraw przed sądem:
  a) w postępowaniu karnym, jeżeli przestępstwo zostało popełnione nieumyślnie;
  b) podobnie w sprawach o wykroczenia;
 • Postępowanie administracyjne związane z posiadaniem lub użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu;
 • Dochodzenie roszczeń przez Ubezpieczonego w sprawach dotyczących umów, związanych z posiadaniem lub użytkowaniem przez niego pojazdu (w tym umów ubezpieczenia zawartych z TU).

Posiadanie i użytkowanie nieruchomości.

Ochrona prawna dotyczy również problemów związanych z posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości w ramach prywatnej sfery życia, tj.: dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu:

 • prawa własności lub innych praw rzeczowych dotyczących ubezpieczonej nieruchomości, które wynikają z bezprawnej ingerencji osób trzecich w te prawa;
 • naruszenia posiadania ubezpieczonej nieruchomości;
 • nieuzasadnionego zakłócenia korzystania z ubezpieczonej nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich.

Podsumowując, nie czekaj, Skontaktuj się z nami

DOPASOWANE UBEZPIECZENIA

Grzegorz Pieles
telefon 608 306 838
mail grzegorz.pieles@dopasowane-ubezpieczenia.pl
www.dopasowane-ubezpieczenia.pl
facebook.com/Dopasowane-Ubezpieczenia

Blog o ubezpieczeniach

Jedna odpowiedź do “Ochrona Prawna – po co i dla kogo?”

Możliwość komentowania została wyłączona.