Ubezpieczenia komunikacyjne czyli jak ubezpieczyć samochód

Po zakupie samochodu każdy właściciel zobowiązany jest do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jednak OC to nie wszystko, aby w pełni ubezpieczyć nasz majątek należy również zawrzeć ubezpieczenia dobrowolne takie jak Auto Casco, NNW, Szyby, Opony, Ochrona zniżek w OC i AC czy Ochrona prawna.

UBEZPIECZENIE AC (AUTOCASCO)

Ubezpieczenie Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni w przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia samochodu i jego wyposażenia.

Ubezpieczenie to działa w przypadku stłuczki, kolizji, wypadku z innym pojazdem, przeszkodą bądź zwierzęciem, ale nie tylko, bo bardzo często w wyniku ciągle zmieniających się warunków atmosferycznych np. deszcz nawalny, grad, wichura, dochodzi do zniszczenia naszego pojazdu.

– jakie pojazdy mogą zostać ubezpieczone?

W zależności od wyboru ubezpieczyciela objęcie ochroną mogą być wszystkie pojazdy w ciągłej eksploatacji, samochody nowe, leasingowe, zakupione pod kredyt. Niektóre TU mają ograniczenia co do wieku pojazdu.

-Jaki jest zakres terytorialny?

Zakres terytorialny obejmuje Rzeczpospolitą Polską oraz kraje Unii Europejskiej z wyłączeniem ryzyk kradzieżowych na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.
Można jednak za dodatkową składką wykupić rozszerzenie ubezpieczenia o wyżej wymienione kraje.

-Jaki jest zakres ochrony?

Większość TU proponuje formułę All Risk czyli od wszystkich ryzyk (formuła zakłada, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyłączone w OWU).

Zawsze jest do wyboru wariant naprawy pojazdu  wariant serwisowy ( w ASO na oryginalnych częściach), wariant – warsztat partnerski( naprawa na dedykowanych zamiennikach części oryginalnych) lub wariant kosztorysowy.

-Jakie opcje można dokupić w AC?

Zakres ubezpieczenia AC można dodatkowo rozszerzyć o:

-stałą sumę ubezpieczenia dla pojazdów do 10 lat (tz.  niezmienna wartość pojazdu ustalona przez ubezpieczyciela, w dniu zawarcia umowy),

– brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie (tz. Konsumpcja sumy ubezpieczenia zwana także redukcją sumy ubezpieczenia to dokonywane przez ubezpieczyciela zmniejszenie sumy ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania, o kwotę wypłaconego odszkodowania.,

– gwarancję utrzymania zniżki jeśli wystąpiła szkoda z AC (tz. Gwarantuje ona zachowanie wypracowanych dotychczas zniżek, nawet po spowodowaniu kolizji z winy kierującego ubezpieczonym pojazdem.)

– ubezpieczenie bagażu podróżnego,

-zniesienie udziału własnego dla osób fizycznych poniżej 25 lat (tz. W razie szkody młodocianego kierowcy do 25 lat odszkodowanie nie będzie pomniejszone o udział własny)

-Czy wymagane są zabezpieczenia przeciw kradzieżowe?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe wymagają zazwyczaj minimum jednego zabezpieczenia pojazdu np. Immobilizer , alarm.
Niektóre Towarzystwa wymagają więcej zabezpieczeń pojazdu, w zależności od wartości pojazdu.

-Jak zgłaszać szkodę z AC? Każdą szkodę AC należy jak najszybciej zgłosić do ubezpieczyciela,  telefonicznie na infolinie lub poprzez formularz internetowy znajdujący się na stronie towarzystwa.

4 odpowiedzi na “Ubezpieczenia komunikacyjne czyli jak ubezpieczyć samochód”

Możliwość komentowania została wyłączona.