Ubezpieczenie CYBER – ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Kary za naruszenie przepisów RODO,
Hakerzy atakują,
A czy Ty już ubezpieczyłeś swoją firmę od takiego ryzyka???

Ryzyko cybernetyczne – o co chodzi?

Rozwój technologii, tj. informatyzacja usług – powoduje, że coraz więcej obszarów biznesu przenosi się do Internetu i stają się od niego w znacznym stopniu zależne.
W związku z tym przestępcy, w dzisiejszym cybernetycznym świecie coraz częściej atakują nas w Internecie, a tym samym z zagrożeniami cybernetycznymi, należy liczyć się nie mniej, niż z tymi znanymi ze świata tradycyjnego. Jednocześnie zagrożenia cybernetyczne są mniej nam znane, bardziej wyra­finowane, a przez to o wiele bardziej niebezpieczne.

Przykładem takich zagrożeń może być:

Atak hackera na konto bankowe przedsiębiorcy:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Haker-wyprowadzil-z-konta-wlasciciela-hotelu-800-tys-zlotych-7704464.html

Najważniejsze z tych zagrożeń związane są z przetwarzaniem danych np. bezprawnym ich ujawnieniem, kradzieżą lub utratą oraz z dostępem do systemu informatycznego przez osoby nieuprawnione, w tym również z cyber-wymuszeniami.

Dla firm zagrożenia te mogą powodować pracownicy, a także osoby trzecie tj. kontrahenci, dostawcy oraz hakerzy. Szkody w dziedzinie cyber przestępczości bywają skutkiem niedbalstwa pracowników lub niedosta­tecznego zabezpieczenia systemu informatycznego oraz przechowywanych danych, jak również wynikiem działań celowych.

Przykłady

Kara RODO związana z atakiem hackerskim, którego efektem był wyciek danych osobowych:

https://www.cyberdefence24.pl/najwieksza-kara-za-naruszenie-rodo

oraz kolejna duża kara z polskiego rynku

Atak na firmę farmaceutyczną i olbrzymia strata związana z wstrzymaniem produkcji:

Konsekwencje naruszenia cyber bezpieczeństwa, mogą przybrać następujące formy:

 • – w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób, których dane zostały ujawnione, jak również odpowiedzialności administracyjnej związanej z postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów RODO,
 • – koszty obsługi incydentu informatycznego (informatyki śledczej, powiadomienia osób, których dane zostały naruszone, odtworzenie utraconych danych, wdrożenie właściwych zabezpieczeń itp.),
 • – związane z utratą zaufania klientów i kontrahentów oraz z osłabieniem wizerunku i prestiżu firmy.

Zadaniem polisy ubezpieczenia ryzyka cybernetycznego jest pomoc Ubezpieczonemu
w sfinansowaniu kosztów i strat związanych z krytyczną sytuacją w jego działalności biznesowej.

Ubezpieczenie to chroni Klienta m.in. od:

 • odpowiedzialności cywilnej związku z wyciekiem lub utratą danych osobowych (np. ich upublicznienie przez byłego pracownika firmy),
 • kosztów obrony w postępowaniach cywilnych,
 • kar administracyjnych za naruszenie prywatności,
 • kosztów postepowań administracyjnych,
 • kosztów obsługi incydentu informatycznego,
 • odpowiedzialności np. za uszkodzenie cudzego systemu po przesłaniu zainfekowanej wiadomości,
 • odpowiedzialności za naruszenie np. praw autorskich w sieci,
 • kosztów tzw. cyber wymuszeń,
 • kosztów odtworzenia danych oraz utraconego zysku,
 • kosztów cyber wyłudzeń,
 • kar związanych z naruszeniem standardów obsługi płatności.

Oto kilka wybranych zdarzenia, które mogłyby być, objęte odpowiedzialnością z takiej polisy:

Składki za polisę Cyber zaczynają się już od 733zł, w zależności od branży, sumy ubezpieczenia i wielkości działalności klienta.

Przykładowo, średniej wielkości Biuro Rachunkowe ubezpieczone na sumę 1 mln PLN z pokryciem w zakresie Cyber wymuszeń i utraconych zysków, zapłaci za polisę 3649zł.

Nie czekaj, Skontaktuj się z nami

2 odpowiedzi na “Ubezpieczenie CYBER – ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych”

Możliwość komentowania została wyłączona.