Ubezpieczenie od utraty dochodu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby

Wysokie dochody to coś na co pracujemy latami i wkładamy ogrom trudu, aby je osiągnąć, a wystarczy chwila nieuwagi lub zwykły pech, aby je stracić.

Praca na własny rachunek to większe dochody i niezależność.

Podjęcie jednak takiego wyzwania wymaga odwagi, bo z jednej strony daje nam większe możliwości osiągania wysokich dochodów, podniesienie poziomu życia naszej rodziny, ale z drugiej strony niesie duże ryzyko, ponieważ podczas niezdolności do pracy, czy to w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, przedsiębiorca pozbawiony jest przychodów, a w tym czasie nadal musi pokrywać koszty stałe.

Osiągasz wysokie dochody?

Masz kredyt na dom?

A czy pomyślałeś co będzie, jeżeli jakiś nieszczęśliwy wypadek, na przykład:

– na nartach lub rowerze, bo po ciężkiej pracy musisz zadbać również o kondycję fizyczną i zrelaksować się i spędzić czas z rodziną
– w drodze do pracy lub na spotkanie z Klientem, przecież wciąż się śpieszymy, ruch na drogach coraz większy, a do tego jeszcze ważny telefon i mail dotyczący nowego kontraktu, na który czekałeś,

zmieni Twoje plany na kwartał, rok, a może na zawsze?

Czy pomyślałeś co będzie, jeżeli nagle w wyniku stresu, przepracowania i pędu dzisiejszego świata, Twój organizm powie STOP!

Z czego wtedy zapłacisz, ratę za dom, za samochód, za korepetycje dla dzieci, za wynajem biura lub gabinetu, za leasing sprzętu, który właśnie wziąłeś, aby być atrakcyjnym graczem na rynku w Twojej branży.

A co jeśli, na Twoje leczenie będzie potrzebne nagle kilkadziesiąt tysięcy złotych lub już nigdy więcej nie będziesz mógł wykonywać zawodu, w którym byłeś specjalistą?

Czy myślałeś, jak się zabezpieczyć na taką ewentualność?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, osobą wykonującą wolny zawód (np. architektem, inżynierem budownictwa, biegłym rewidentem, księgowym, doradcą podatkowym, rzecznikiem patentowym, adwokatem, radcom prawnym, komornikiem, pielęgniarką lub położną, kierowcą, rzemieślnikiem, aptekarzem, marynarzem itp. itd), lub osobą zatrudnioną na etacie o wysokich bieżących zobowiązaniach finansowych (np. kredytobiorcą),

to powinieneś poważnie zastanowić się i odpowiedzieć sobie na powyższe pytania.

Ubezpieczenie utraty dochodów w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby zapewnia następujący zakres ochrony:

  • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
  • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
  • świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • świadczenie na wypadek inwalidztwa
  • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki,

dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy)

Ubezpieczenie to można zawrzeć na sumę ubezpieczenia do 10 milionów złotych, jednakże suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego.
Maksymalna wysokość świadczeń jest uwarunkowane wysokością przychodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia.

Do zalet tego ubezpieczenia należy zaliczyć:

  • szybki dostęp i możliwość zawarcia polisy na wysokie limity
  • brak ankiety medycznej oraz badań przed zawarciem umowy. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wyłączone są choroby, które dawały objawy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a także choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV
  • możliwość wyboru zakresu umożliwiającego spersonalizowanie polisy do potrzeb danego klienta

Nie czekaj, Skontaktuj się z nami – ubezpieczenia Śląsk TO MY !!!!