Ubezpieczenie dzieci – NNW dla dzieci i młodzieży

Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci oraz młodzieży szkolnej jest  ubezpieczeniem dobrowolnym.
Dyrektorzy szkół i nauczyciele często informują rodziców, że wśród obowiązkowych opłat związanych z początkiem roku szkolnego jest opłata składki na ubezpieczenie. Dyrektorzy placówek oświatowych nie mogą zmuszać rodziców do ubezpieczenia dziecka na warunkach oferowanych przez placówkę. To rodzic ma wybór czy ubezpieczyć dziecko, w jakim towarzystwie i na jakich warunkach.

Dlaczego NNW dla dziecka/ młodzieży szkolnej?

Co roku w Polsce w ciągu całego roku szkolnego dochodzi do ok. 80 tyś. wypadków na terenie placówek oświatowych.

Zawarcie ubezpieczenia pozwala zrekompensować negatywne skutki wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, takie jak: trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka, śmierć oraz konieczność poniesienia nieprzewidzianych kosztów związanych z pogorszeniem stanu zdrowia dziecka. Ochrona dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

Co obejmuje ubezpieczenie dzieci NNW dla Naszych pociech.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczeń w przypadku:

  • ciężkiego zachorowania,
  • pobytu w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku,
  • urazów powstałych w przypadku wyczynowego uprawiania sportu,
  • Zdiagnozowanie sepsy,
  • Zachorowania na choroby zakaźne w tym borelioza,
  • Pogryzienia przez psa i owady,
  • Zatrucia pokarmowego,
  • uszkodzenia okularów i aparatów słuchowych,

Świadczenia wypłacane są uprawnionemu, ubezpieczonemu, a jeśli jest on małoletni – rodzicowi/opiekunowi  prawnemu ubezpieczonego.