Wszystkich Świętych – ubezpieczenie nagrobków cmentarnych

W ostatnich dniach obchodziliśmy dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku wszyscy odwiedzaliśmy groby naszych bliskich i znajomych, zapalaliśmy znicze, składaliśmy wieńce i kwiaty, aby oddać hołd tym których już dzisiaj nie ma z nami. 

To święto poprzedzone było porządkami oraz myciem grobów, bo chcemy aby miejsce spoczynku naszych najbliższych wyglądało pięknie. W tym celu też robimy piękne pomniki i nagrobki cmentarne, które czasami kosztuję kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

A czy pomyśleliśmy aby ubezpieczyć nagrobek cmentarny?

A co by było gdybyśmy przyszli, a miejsce spoczynku naszej najbliższej osoby wyglądałoby tak

Czy wiesz że za kilkadziesiąt złotych możesz ubezpieczyć nagrobek cmentarny od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, lawiny, śniegu, huku ponaddźwiękowego, powodzi, uderzenia pojazdu mechanicznego, osuwania się ziemi, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie oraz wandalizmu?

Zdarzenie miało miejsce około marca w Bieruniu. 
Więcej zdjęć jest na stronie fb Sanktuarium Św. Walentego w Bieruniu.